Посредување за канцелариски простор

Посредување за канцелариски простор

Нашиот специјализиран тим се занимава со посредување и пронаоѓање на канцелариски простор, при што фокусот на нашите услуги е ставен на нашето долгогодишно познавање на пазарот и искуство во оваа област.

Како КЛИЕНТ Вие може да имате корист од:

 • Стратешко советување
 • Анализа на имот
 • Компаративна анализа
 • Аквизиции при закуп
 • Аквизиции vs. Обнова на закуп
 • Сопствен простор vs. Закуп анализа
 • Преговори и Обнова на закуп
 • Избор на местоположба
 • Build-to-suit трансакции
 • Продажба на имот и превземања
 • Глобални корпоративни услуги

Како СОПСТВЕНИК, Вие може да имате корист од:

 • Анализа на средства
 • Анализа на конкуренцијата
 • Профил на развојна можност
 • Споредливи трансакции
 • Развој на ценовна стратегија
 • Комплетна услуга при лизинг на имот
 • Маркетинг
Посредување за канцелариски простор

- За повеќе информации, Ве молиме контактирајте го нашиот тим: office@cbre.mk

Најди извештај

Најди извештај

Продадете / Изнајмете го Вашиот имот

Kонтактирајте го нашиот тим

Брошура

Брошура

Контакт и Локација

ЦБС Интернационал дооел Скопје
дел од CBRE Мрежата
Никола Вапцаров 2/4 | Македонија | 1000 | Скопје
+ 389 23 222 785
+ 389 23 222 786