Истражување

Истражување

Нашите услуги

Нашиот искусен тим на истражувачи им нуди на колегите и клиентите широк спектар на информации, истражувачки и консултантски услуги кои ги покриваат сите аспекти на пазарот на комерцијален имот. Тимот ги резимира податоците и пазарните информации од внатрешни и надворешни извори за да обезбеди увид во трендовите на недвижности низ цела Македонија. Во светот, нашите истражувачки тимови набљудуваат активности во градови, региони и земји во демографски и економски услови. Користејќи ја нашата богата база на податоци, ние постојано евидентираме и анализираме податоци од пазарот на недвижности, социо-економски податоци и податоци од пазарот на капитал. Ова служи како сигурна основа за сеопфатни анализи, трендови и прогнози.

Релевантните резултати од нашиот истражувачки тим се влеваат во сите наши постапки и формираат суштинска основа на нашите препораки и одлуки. Сите советодавни услуги на CBRE се поддржани и ажурирани врз основа на нашето истражување.

Континуираната анализа од страна на нашите експерти за истражување на пазарот и транспарентност на пазарот се особено неопходни при изборот за локацијата и одлуките за инвестиции.

Ние ви обезбедуваме редовен преглед на состојбите во главните пазари преку нашите извештаи за пазарите.

Во прилог на овие редовни публикации, ние исто така нудиме конкретни детални анализи за обработка на проекти и презентации.

Истражување на пазарот покриеност:

 • Општи економски податоци и трендови
 • Податоци за специфичен тип на имотот и трендови, вклучувајќи и продажба, наемнини и приноси
 • Демографски студии
 • Анализа на пазарот на канцелариски, малопродажен, станбени, индустриски, логистички и хотели

Извештаи од истражување

 1. Деловен простор Скопје H1 2017
 2. Малопродажен простор Скопје 2016
 3. Деловен простор Скопје 2016
 4. Деловен простор Скопје H2 2015
 5. Деловен простор Скопје H1 2015
 6. Деловен простор Скопје Q4 2014
 7. Skopje Property Market report Q3 2014

Повеќе извештаи

Истражување

- За повеќе информации, Ве молиме контактирајте го нашиот тим: office@cbre.mk

Најди извештај

Најди извештај

Продадете / Изнајмете го Вашиот имот

Kонтактирајте го нашиот тим

Брошура

Брошура

Контакт и Локација

ЦБС Интернационал дооел Скопје
дел од CBRE Мрежата
Никола Вапцаров 2/4 | Македонија | 1000 | Скопје
+ 389 23 222 785
+ 389 23 222 786